Ваш регіон - ?
Вибір регіону
Білорусь Брест Вітебськ Гомель Гродно Могильов Мінськ polotsk
Росія Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск
Вхід | Реєстрація
  Ваша корзина пуста, сделайте выбор

Публічна оферта

ТОВ «Дару Сервіс» (іменоване далі в даному Публічному договорі «Продавець») – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАРУ СЕРВІС», яке зареєстроване та діє згідно чинного законодавства України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38834177, юридична адреса: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 3, офіс 201, заявляє, що буде вважати укладеним, з будь-якою особою, яка надала Акцепт, Агентський договір на умовах, описаних в даній Оферті:


Договір реалізації товарів/робіт/послуг

 • Терміни та визначення

  «Агентський договір» — договір, укладений між ТОВ «Дару Сервіс» (Агент) і продавцями товарів / робіт / послуг (Принципал), що дає право ТОВ «Дару Сервіс» за дорученням Принципала від свого імені, але за рахунок Принципала, за винагороду здійснювати угоди, спрямовані на реалізацію Принципалом товарів / робіт / послуг.

  «Принципал» — суб’єкт господарювання, з яким у Продавця укладено Агентський договір та який вступає з Покупцем в безпосередні відносини по реалізації товарів / робіт / послуг.
  «Пред'явник сертифіката» — будь-яка фізична або юридична особа (Покупець), яка пред'явила Сертифікат, якому Принципал зобов'язаний передати товар, виконати роботу, надати послугу, незалежно від особи пред'явника і підстав отримання ним Сертифікату. Покупець, погоджуючись з умовами Продавця, підтверджує, що є повнолітньою, повністю дієздатною особою.

  «Сертифікат» — документ на пред'явника, що засвідчує факт внесення Покупцем завдатку на розрахунковий рахунок Продавця, а також право Покупця отримати товари / роботи / послуги від Принципала відповідно до умов, передбачених Сертифікатом, і містить всю або деяку інформацію: найменування особи або осіб (Принципала), що реалізують товар / роботу / послугу; термін дії Сертифікату; унікальний номер Сертифікату (код активації); перелік надаваних Пред'явнику Сертифікату товарів / робіт / послуг, кількість, інші істотні умови, необхідні для отримання товарів / робіт / послуг на підставі Сертифікату; номінальна вартість сертифіката.

  Сертифікат може бути випущений як в паперовій формі на фірмовому бланку DAROO, так і в електронному вигляді (e-mail лист, файл в особистому кабінеті користувача на сайті http://www.daroo.ua).

  «Термін дії Сертифікату» — термін, відведений Продавцем Покупцеві на вибір і придбання товарів / робіт / послуг відповідно до переліку на Сертифікаті або Номінальної вартості сертифіката. Термін дії Сертифікату дорівнює 3 (трьом) місяцям з моменту внесення завдатку, якщо інше не зазначено на сертифікаті та/або на сторінці товару / роботи / послуги на сайті http://www.daroo.ua.

  «Номінальна вартість» — (сума завдатку) граничний розмір вартості товару/роботи/послуги, щодо якої може бути активовано Сертифікат.
  «Завдаток» — грошова сума, внесена Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця або агента (виконавця) Продавця в рахунок належних з нього платежів за товари / роботи / послуги, інформація про які розміщена на сайті http://www.daroo.ua, і на доказ укладення цього Договору та в забезпечення його виконання протягом терміну дії Сертифіката. Завдаток дорівнює вартості зазначених на Сертифікаті товарів / робіт / послуг або Номінальній вартості Сертифікату. Факт отримання завдатку Продавцем не є фактом оплати товарів / робіт / послуг Комітента і моментом їх реалізації.

  «Особистий кабінет» — персональний простір Покупця на захищених сторінках сайту http://www.daroo.ua, облікова інформація Покупця - унікальне ім'я і пароль для входу на захищені сторінки Сайту. В якості унікального імені використовується номер мобільного телефону, що вказується Покупцем при реєстрації на Сайті. Пароль для одноразового входу в Особистий кабінет передається в SMS.

  «Пункт самовивозу» — торговий об'єкт Продавця або агента (виконавця) Продавця, в якому можливе отримання Сертифікату та / або внесення завдатку за Сертифікат.

  «Унікальний номер» — складається з 16 (шістнадцяти) цифр, код, розміщений на Сертифікаті та призначений для замовлення товарів / робіт / послуг (активації Сертифікату).

  «Супроводжуючі документи» — чеки, квитанції, упаковка, будь-якого роду вкладиші в упаковці та / або Каталог, що передаються з будь-яким Сертифікатом Покупцеві і містять в собі відомості про номінальну вартість, порядок виконання Принципалом своїх зобов'язань.

  «Продавець» в особі директора Кулі Ярослава Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і «Покупець / Пред'явник», з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали цей Договір (далі — Договір) про наступне.

 • 1. Предмет договору

  1.1. Продавець реалізує товари / роботи / послуги Принципала шляхом видачі Покупцю Сертифікатів, що підтверджують внесення Покупцем завдатку, рівного Номінальній вартості Сертифікату

  1.2. Номінальна вартість Сертифікату встановлюються Продавцем. Інформація про комітента (його товарах / роботах / послугах та їх вартість) розміщена на сайті http://www.daroo.ua.

  1.3. Покупець має право без згоди як Продавця, так і Принципала поступитися повністю або частково своїм правом вимоги товарів / робіт / послуг на оплатній і безоплатній основі новим кредиторам (фізичним або юридичним особам - Пред'явнику Сертифікату), а Продавець гарантує надання Принципалом Пред'явнику Сертифікату товарів / робіт / послуг в порядку здійснення господарської діяльності Принципала.

  1.4. Пред'явник Сертифікату обирає в Особистому кабінеті будь-які товари / роботи / послуги в рамках Номінальної вартості Сертифікату, вводить через спеціальну форму на сайті http://www.daroo.ua унікальний номер Сертифіката, а у відповідь отримує контакти Принципала на e-mail або в свій особистий кабінет на сайті.
  1.5. Для отримання товарів / робіт / послуг Пред'явник Сертифікату звертається до Принципала або зазначеної ним особи. Пред'явнику Сертифікату необхідно назвати Принципалу унікальний номер Сертифікату для отримання товарів / робіт / послуг.

  1.6. У разі невідповідності Унікального номера Сертифіката, наданого пред'явником Сертифікату, запитуваних товарів / робіт / послуг або Номінальній вартості, Принципал має право відмовити пред'явнику Сертифікату в запису. Пред'явник Сертифікату повинен зв'язатися з співробітниками Продавця для встановлення автентичності Сертифікату.

  1.7. У разі якщо Пред'явник сертифіката зажадав товари / роботи / послуги у Принципала, то цей Договір вважається виконаним.

  1.8. У разі якщо Пред'явник Сертифікату не затребував товари / роботи / послуги у Принципала протягом Терміну дії Сертифіката, то відповідальність за невиконання цього Договору лежить на Покупцю.
 • 2. Порядок розрахунків

  2.1. Покупець передає, а Продавець приймає завдаток в рахунок належних з Покупця Продавцю платежів за цим Договором на доказ укладення цього Договору і в забезпечення його виконання.

  2.2. Покупець перераховує завдаток, рівний Номінальній вартості товарів / робіт / послуг.
  2.3. Завдаток, внесений Продавцю Покупцем зараховується як оплата за товари / роботи / послуги в день реалізації товарів / робіт / послуг Принципалом Пред'явнику сертифіката.

  2.4. Якщо за невиконання зобов'язань за цим Договором відповідальний Покупець, завдаток залишається у Продавця.
 • 3. Момент укладання договору

  3.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту внесення Покупцем грошових коштів (завдатку) Продавцю в розмірі номінальної вартості Сертифікату.

  3.2. Згода з умовами даного Договору і його висновок підтверджуються контрольно-касовим чеком, що видаються Покупцеві безпосередньо після отримання грошових коштів в розмірі номінальної вартості Сертифікату, та передачею Сертифікату.
  3.3. Покупець підтверджує, що він цілком і повністю ознайомлений з умовами цього Договору.

  3.4. Покупець зобов'язується ознайомити Пред'явника Сертифікату з умовами цього Договору. Пред'явник Сертифікату вважається таким, що погодився, і зв'язаним умовами цього Договору з моменту передачі йому Сертифіката Покупцем.
 • 4. Права і обов'язки продавця

  4.1. Продавець зобов'язується:

  4.1.1. Принципал зобов'язується передати Покупцеві товари / роботи / послуги відповідно до умов в Сертифікаті.

  4.2. Продавець має право:

  4.2.1. Продавець має право на зміну змісту і умов надання товарів / робіт / послуг,
  зазначених в Сертифікаті, в тому числі на заміну товарів / робіт / послуг у разі їх відсутності в момент активації Сертифікату. При активації Сертифікату Продавець зобов'язаний повідомити про таку зміну Покупцеві / Пред'явнику Сертифікату.

  4.2.2. Відмовити у виконанні Договору, якщо відповідно до правил Принципала, характером обраних товарів / робіт / послуг, законодавством, в силу віку, стану здоров'я, а також інших пов'язаних з особистістю особливостей Пред'явника, Пред'явнику не можуть бути надані обрані ним товари / роботи / послуги.
 • 5. Права і обов'язки покупця / пред'явника

  5.1. Обов'язки Покупця / Пред'явника:

  5.1.1. Не пізніше ніж за 14 днів до закінчення Терміну дії Сертифікату активувати його на сайті http://www.daroo.ua і отримати контакти Принципала. В іншому випадку цей договір вважається невиконаним з вини Покупця.

  5.1.2. Не пізніше ніж за 14 днів до закінчення Терміну дії Сертифікату узгодити з Принципалом дату і час надання товару / роботи / послуги.

  5.1.3. Не пізніше ніж за 48 годин до передбачуваного часу отримання товарів / робіт / послуг Пред'явник зобов'язується повідомити Принципалу про неможливість отримання товарів / робіт / послуг пред'явника. Якщо Пред'явник не зміг повідомити Принципалу про те, що він не зможе отримати товари / роботи / послуги в заброньований час, за 48 годин до часу отримання товарів / робіт / послуг, Принципал має право відмовитися від надання товарів / робіт / послуг при повторному зверненні до нього за тим же Сертифікатом.

  5.1.4. Покупець / Пред'явник зобов'язаний скористатися товарами / роботами / послугами протягом 30 днів з моменту активації Сертифікату. В іншому випадку цей договір вважається невиконаним з вини Покупця.
  5.2. Права Покупця / Пред'явника:

  5.2.1. У разі якщо Пред'явник протягом 14 днів з моменту внесення завдатку бажає замінити товар / роботу / послугу, відповідну Сертифікату, на будь-які інші товари / роботи / послуги з представлених на сайті http://www.daroo.ua, він має право вибрати будь-які товари / роботи / послуги тільки в рамках 70% Номінальної вартості.

  5.2.2. Покупець має право відмовитися від виконання цього Договору та отримати повернення в розмірі 100% завдатку протягом 14 днів з моменту внесення завдатку при наявності чека, звернувшись у фірмовий магазин або офіс ТОВ «Дару Сервіс» з паспортом та письмовою заявою на повернення.

  5.2.3. Покупець / Пред'явник має право написати заяву на продовження терміну дії Сертифіката на 30 днів, якщо внаслідок залежних від Принципала обставин, покупець / Пред'явник не зміг отримати товари / роботи / послуги протягом терміну дії Сертифіката.
 • 6. Порядок виконання договору

  6.1. Пред'явник вважається підтвердив намір отримати товари / роботи / послуги згідно Сертифікату в момент, коли він повідомив Принципалу будь-яким чином: Код активації, що міститься у відповідному Сертифікаті; Відомості про товар / роботу / послугу згідно Сертифікату, які він хотів би отримати; Будь-які відомості про свою особу, які, відповідно до чинного законодавства, практики ділового обороту, необхідні для ідентифікації особи Пред'явника.

  6.2. Після повідомлення Принципалом або Продавцем Пред'явнику про час, місце та порядок отримання обраних товарів / робіт / послуг Пред'явник зобов'язаний в погоджений час прибути в зазначене місце до обраного Принципала для отримання товарів / робіт / послуг.

  6.3. При підвищенні вартості придбаних товарів / робіт / послуг у Принципала, товари / роботи / послуги повинні бути надані Пред'явнику в повному обсязі на дату звернення Пред'явника без стягнення додаткової плати. Моментом отримання товарів / робіт / послуг є дата їх надання Принципалом Пред'явнику.

  6.4. До моменту надання відповідних товарів / робіт / послуг, обраних пред'явником, Пред'явник зобов'язаний пред'явити і передати Принципалу Сертифікат, а також пред'явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу. При невиконанні будь-якого з перерахованих у цьому підпункті умов, Принципал має право відмовити пред'явнику в наданні товарів / робіт / послуг.

  6.5. Після надання Принципалом Пред'явнику відповідних товарів / робіт / послуг, Пред'явник зобов'язаний на вимогу Принципала і/або Продавця підписати всі необхідні документи, що підтверджують факт надання цих товарів / робіт / послуг.
  6.6. У разі якщо пред'явник не активував Сертифікат та/або не звернувся до
  Принципала за наданням йому товарів / робіт / послуг в призначений час і місце, Продавець і Принципал вважаються такими, що виконали свої зобов'язання перед Покупцем в повному обсязі, а Пред'явник позбавляється права на надання йому будь-яких товарів / робіт / послуг з відповідного комплексу товарів / робіт / послуг, при цьому Сертифікат вважається використаним.

  6.7. Сертифікат, пред'явлений пред'явником, форми, що не відповідає встановленій формі Сертифікату Продавцем, вважається не дійсним.

  6.8. Термін дії Сертифікату, що підтверджує обов'язок Принципала по виконанню зобов'язань перед пред'явника, починається з дати укладення Договору та закінчується через 90 календарних днів.

  6.9. Зобов'язання Продавця за Договором вважаються виконаними в повному обсязі з моменту настання одного з таких юридичних фактів (в залежності від того, що настане раніше): момент пред'явлення / передачі Сертифікату пред'явника Принципалу для отримання товарів / робіт / послуг, за умови, що до закінчення терміну дії Сертифіката Пред'явник підтвердив своє бажання скористатися будь-яким товаром / роботами / послугами з відповідного Комплексу товарів / робіт / послуг; в разі недійсності Сертифікату; в разі якщо Пред'явник, який висловив своє бажання скористатися будь-яким товаром / роботою / послугою з відповідного Комплексу товарів / робіт / послуг не активував Сертифікат та / або не звернувся до Принципала за наданням товарів / робіт / послуг в терміни, встановлені в п. 5.1 цього договору.

  Після виконання Продавцем своїх зобов'язань за Договором Сертифікат більш не може бути використаний.
 • 7. Конфіденційність

  7.1. Сторони зобов'язуються зберігати сувору конфіденційність інформації, отриманої в ході виконання цього Договору, і вжити всіх можливих заходів, щоб захистити отриману інформацію від розголошення.

  7.2. Обмеження розголошення інформації не відносяться до загальнодоступної інформації або інформації, що стала такою не з вини Сторін, а також до інформації, що стала відомою Стороні з інших джерел до або після отримання її від іншої Сторони.

  7.3. Передача отриманої в ході виконання цього Договору конфіденційної інформації
  третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони, незалежно від причини припинення дії цього Договору.

  7.4. Сторони не несуть відповідальності в разі передачі отриманої в ході виконання цього Договору конфіденційної інформації державним органам, що затребували її відповідно до чинного законодавства України.
 • 8. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

  8.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

  8.2. Продавець не несе відповідальність:

  за технічні неполадки в програмному забезпеченні, серверах або комп'ютерних мережах, які перебувають поза контролем Агента, перебоїв в роботі сайту http://www.daroo.ua;

  втрату персональних даних і псування устаткування, що відбулося під час користування сайтом http://www.daroo.ua;

  за збитки Покупця, пов'язані з отриманням товарів / робіт / послуг, засвідчуваних Сертифікатом;

  за достовірність відомостей і цін наданих Принципалом Продавцю;

  за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну Пред'явника під час отримання товарів / робіт / послуг, якщо така шкода заподіяна в силу обставин, що залежать від Принципала;

  за шкоду, заподіяну Пред'явнику, під час отримання товарів / робіт / послуг у разі вини дій самого Пред'явника, а також в разі недотримання пред'явника правил поведінки та заходів безпеки, про які він був попереджений Принципалом;

  за якість товарів / робіт / послуг, що надаються Принципалом, а також за придбання додаткових товарів / робіт / послуг у Принципала без участі Продавця;
  перед пред'явниками Сертифікатів за зобов'язаннями, що випливають із законодавства про захист прав споживачів, у зв'язку з наданням Пред'явнику Сертифікатів, зазначених в них товарів / робіт / послуг.

  8.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, які сторона не могла розумно передбачити і запобігти.

  8.4. Під непереборною силою розуміються надзвичайні події, які не існували на момент підписання Договору і виникли поза волею Сторін, настанню та дії яких Сторони не могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати від Сторони, що зазнала дії непереборної сили . Непереборною силою визнаються, крім іншого, такі обставини: пожежа, стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, землетрус, епідемії, епізоотії, акти органів державного управління, що впливають на виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

  8.5. Питання, що виникають з або у зв'язку з цим Договором суперечки і розбіжності між Сторонами підлягають вирішенню шляхом направлення претензій. При цьому одержувач претензії зобов'язаний протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня її отримання письмово повідомити заявника претензії про результати розгляду претензії. Відповідь на претензію підписується одержувачем претензії або його представником та надсилається заявнику претензії рекомендованою кореспонденцією із зворотним повідомленням або вручається під розпис. Неотримання відповіді на претензію у встановлений цим пунктом термін є підставою для розгляду спору у судовому порядку.
 • 9. Прикінцеві положення

  9.1. Сертифікат може бути використаний пред'явником тільки один раз.

  9.2. Продавець має право в будь-який час вносити будь-які зміни в текст Договору, припиняти його дію і розміщувати новий публічний договір.

  9.3. Новий публічний договір, зміни до Договору і його припинення стають дійсними після розміщення відповідної інформації на сайті http://www.daroo.ua.

  9.4. У разі виникнення суперечностей між редакціями тексту Договору, Договір, розміщений на сайті http://www.daroo.ua, буде мати перевагу в порівнянні з будь-яким іншим текстом Договору.
  9.5. Будь-яка інформація, яка представлена в будь-якого роду супровідній документації, дійсна лише в разі, якщо вона прямо підтверджується текстом цього Договору.

  9.6. Покупець дає згоду на отримання рекламної розсилки в усіх видах. Покупець повідомлений, що він має право в будь-який момент відмовитися від отримання рекламної розсилки Продавця.

  9.7. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.